แสดง 1 - 10 จาก 101 รายการ

เวที

เวที

         เวทีลิเกมี๒แบบคือเวทีลิเกแบบเดิมและเวทีลิเกลอยฟ้า           เวทีล ...

ความเป็นมาของการสำรวจทรัพยากรด้วยดาวเทียม

ความเป็นมาของการสำรวจทรัพยากรด้วยดาวเทียม

         วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันวิทยาการของการสำรวจทรัพยากรจากระยะไกล ...

การจำแนกประเภทป่าไม้

การจำแนกประเภทป่าไม้

         ตามหลักวิชาพฤกษศาสตร์ บรรดาต้นไม้ในป่าจำแนกออกได้เป็น ๓ประเภทคือต้นไม้ในตระกูลสน ในวงการค้าเรียกว่าไม้เนื้ออ่อนต้นไม้ที ...

กำลัง

กำลัง

         คนที่ทำงานเสร็จเร็วเรามักจะพูดว่าเขามีกำลังมากเพื่อความแน่ชัดในการเปรียบเทียบกำลังจึงใช้วิธีวัดหน่วยกำลังด้วยผลงานที่สามารถทำได้ภายในช่วงเวลา ...

ผลจากอัตราเร่ง (EFFECTS OF ACCELERATION)

ผลจากอัตราเร่ง (EFFECTS OF ACCELERATION)

         พัฒนาการของอากาศยานเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้มีกำลังขับเคลื่อนมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำหนักของอากาศยานดังนั้นเครื่องบินจึงสามารถทำความเร็วได้ม ...