แสดง 1 - 10 จาก 101 รายการ

เวที

เวที

          เวทีลิเกมี ๒ แบบ คือ เวทีลิเกแบบเดิม และ เวทีลิเกลอยฟ้า            เวทีล ...

ความเป็นมาของการสำรวจทรัพยากรด้วยดาวเทียม

ความเป็นมาของการสำรวจทรัพยากรด้วยดาวเทียม

          วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างยิ่ง  ปัจจุบันวิทยาการของการสำรวจทรัพยากรจากระยะไกล ...

การจำแนกประเภทป่าไม้

การจำแนกประเภทป่าไม้

          ตามหลักวิชาพฤกษศาสตร์  บรรดาต้นไม้ในป่าจำแนกออกได้เป็น  ๓ ประเภท คือ ต้นไม้ในตระกูลสน  ในวงการค้าเรียกว่า ไม้เนื้ออ่อน ต้นไม้ที ...

กำลัง

กำลัง

          คนที่ทำงานเสร็จเร็ว เรามักจะพูดว่าเขามีกำลังมาก เพื่อความแน่ชัดในการเปรียบเทียบกำลัง จึงใช้วิธีวัดหน่วยกำลังด้วยผลงานที่สามารถทำได้ภายในช่วงเวลา ...

ผลจากอัตราเร่ง (EFFECTS OF ACCELERATION)

ผลจากอัตราเร่ง (EFFECTS OF ACCELERATION)

          พัฒนาการของอากาศยานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้มีกำลังขับเคลื่อนมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำหนักของอากาศยาน ดังนั้นเครื่องบินจึงสามารถทำความเร็วได้ม ...