แสดง 1 - 10 จาก 666 รายการ

อัตราก้าวหน้าของผู้ใช้น้ำ

อัตราก้าวหน้าของผู้ใช้น้ำ

ทำไมอัตราก้าวหน้าของผู้ใช้น้ำประเภทที่อยู่อาศัย nbsp ต้องใช้น้ำเกิน nbsp 30 ลูกบาก์ศเมตรไปแล้วจึงเริ่มเพิ่มราคา แต่ประเภทธุรกิจ nbsp nbsp เพียง nbsp 10 ลูกบาก์ศเมตรเท่านั้นก็เริ่มอัตราก้าวหน้าแล้ว ...

การปลูกมะพร้าวน้ำหอมว่าความกว้างระหว่างต้นและความยาวระหว่างแถวมีความก้วางแล

การปลูกมะพร้าวน้ำหอมว่าความกว้างระหว่างต้นและความยาวระหว่างแถวมีความก้วางและความยาวเท่าไหร่

การปลูกมะพร้าวน้ำหอมควรมีระยะห่างระหว่างต้น 6 เมตร และระยะห่างระหว่างแถว 6 เมตร (6x6 เมตร) ส่วนความยาวของแถวต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่ามีความยาวเท่าใด ข้อมูลจากกระทรว...

เวที-

เวที

          เวทีลิเกมี ๒ แบบ คือ เวทีลิเกแบบเดิม และ เวทีลิเกลอยฟ้า            เวทีลิเ...

ต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน

กำลังจะต่อเติมบ้าน เป็นบ้านทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ด้านหลังบ้านมีที่ว่าง ออกไปอีก 5 เมตร และจะต่อเติมเป็นครัว ต้องการสอบถามดังนี้ ส่วนของหลังคาที่ต่อเติมออกไป ต้องใช้วิธีการอย่างไร และ จะกันน้ำซึมได้อย่างไ...

การสร้างบ้านเดี่ยว-2-ชั้น-การลงเสาเข็มแบบใช้ปั้นจั่น-การที่เสาเข็มเจาะง่าย

การสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น การลงเสาเข็มแบบใช้ปั้นจั่น การที่เสาเข็มเจาะง่าย

การสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น การลงเสาเข็มแบบใช้ปั้นจั่น การที่เสาเข็มเจาะง่าย เพราะดินนิ่ม และสามารถเจาะได้เต็มความยาว 19 เมตร กับ ดินบริเวณที่สร้างแข็ง เจาะเสาเข็มได้ไม่เต็มความยาว 19 เมตร แบบไหนมีความเ...