แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ

การสร้างตัวพิมพ์อักษรไทย

การสร้างตัวพิมพ์อักษรไทย

          ผู้ที่ได้ดำเนินการดัดแปลงตัวอักษรไทยเป็นตัวพิมพ์เป็นคนแรกคือ นางจัดสัน ชื่อเดิมคือนางแอนน์ ฮาเซลไตน์ จัดสัน (Mrs. Ann Hazeltine Judson) เป็นภรรยา ...