แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

การทำแท้ง

การทำแท้ง

          ความหมายของการแท้ง           การแท้ง  หมายถึงการสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ก ...