แสดง 1 - 10 จาก 40 รายการ

วิธีสร้างหัวต่อ PN

วิธีสร้างหัวต่อ PN

วิธีสร้างหัวต่อPNมีดังนี้           -วิธีสารผสม            -วิธีแพร่ซึม ...

ช้างเผือก

ช้างเผือก

         คำว่าช้างเผือกเป็นคำสามัญที่คนทั่วไปเรียกช้างซึ่งมีผิวหนังเป็นสีชมพูแกมเทาอันเป็นสีที่ผิดแปลกไปจากสีของผิวหนังช้างธรรมดา(ปก ...

การควบคุมและการใช้ประโยชน์พลังงานอะตอม

การควบคุมและการใช้ประโยชน์พลังงานอะตอม

         การรวมตัวและการแตกสลายของอะตอมจะให้พลังงานจำนวนมากในรูปแสงเสียงและความร้อนเรานำพลังงานของความร้อนที่ได้จากอะตอมนี้ไปต้มน้ำได้ไอน้ำไปหมุนกังหั ...

ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร วีรสตรีแห่งเมืองถลาง

ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร วีรสตรีแห่งเมืองถลาง

         เมื่อต้นรัตนโกสินทร์นับจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงสถาปนากร ...

ไม้ดอกหอมของไทย

ไม้ดอกหอมของไทย

         คำว่า"หอม"นั้นหมายถึงการรับรู้ของประสาทสัมผัสที่เรียกว่าฆานประสาทเมื่อมีสารบางอย่างที่ให้กลิ่นกระจายอยู่ในอากาศแล้วรับรู้ว่า ...

ธรรมเนียมที่พระราชวงศ์ทรงดำเนินเป็นลำดับกัน

ธรรมเนียมที่พระราชวงศ์ทรงดำเนินเป็นลำดับกัน

         มีธรรมเนียมอย่างหนึ่งในพระราชวงศ์ที่ทรงถือปฏิบัติกันเป็นการภายใน บุคคลภายนอกทั่วไปไม่ค่อยจะมีโอกาสได้ทราบกันแพร่หลายนัก คือ ธรรมเน ...

พันธุ์ไม้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อ

พันธุ์ไม้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อ

         ชนชาติไทยมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่ปฏิบัติและสืบทอดกันต่อมาบางอย่างมีหลักเกณฑ์และเหตุผลที่ชัดเจนบางอย่างเป็นเพียงความเชื ...