แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

เครื่องถ่ายภาพอวัยวะที่อาศัยพลังแม่เหล็ก

เครื่องถ่ายภาพอวัยวะที่อาศัยพลังแม่เหล็ก

          ภายหลังจากที่ได้มีการสร้างภาพตัดขวาง ของร่างกาย เพื่อให้เห็นรายละเอียดของอวัยวะภายในที่เรียกว่า เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีศัพท์ทางเทคนิคว ...

ประเทศไทย

ประเทศไทย

          ได้มีการจัดการศึกษาพิเศษมาเป็นเวลานานแล้ว  แต่มิได้บังคับให้เด็กไทยทุกคนต้องเข้าเรียน จนกระทั่งใน ปี  พ.ศ.๒๔๗๘ ...