แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

ฉาก

ฉาก

          ฉากลิเกเป็นฉากผ้าใบเขียนเป็นภาพต่างๆ ด้วยสีที่ฉูดฉาด ฉากลิเกแบ่ง เป็น ๓ ประเภท คือ ฉากชุดเดี่ยว ฉากชุดใหญ่ และ ฉากสามมิติ  &n ...

การกินและการนอน

การกินและการนอน

การนอนหลับโดยปกติของช้าง มีระยะเวลาสั้นประมาณ ๓-๔ ชั่วโมง เวลานอนของมันอยู่ในระหว่าง ๒๓.๐๐-๐๓.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น ลักษณะการนอนของช้างเมื่อหลับสนิท จะนอนตะแคงลำตัวข้างใดข้างหนึ่งลงกับพื้น ช้างมีอาก ...

ประชากรและชุมชนในระบบนิเวศ

ประชากรและชุมชนในระบบนิเวศ

          ประชากร หมายถึง สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน คุณล ...