แสดง 1 - 10 จาก 26 รายการ

เปล้าน้อย

เปล้าน้อย

ข้าพเจ้าอยากทราบว่า ข้อ 1 เปล้าน้อยคือชื่อพืชชนิดเถาวัลย์หรือยืนต้น ข้อ 2 เปล้าน้อยเป็นพืชสมุนไพรหรือเปล่า ข้อ 3 ถ้าเป็นใช้รักษาโรคอะไร จากคุณ SBC ...

กำแพงเมืองจีนสร้างไว้เพื่อประโยชน์อะไร

กำแพงเมืองจีนสร้างไว้เพื่อประโยชน์อะไร

กำแพงเมืองจีนที่นับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนั้น สร้างไว้เพื่อประโยชน์อันใด เพราะถ้าสร้างไว้ป้องกันข้าศึกบุกรุก ก็จะต้องมีทหารอยู่ยามตามป้อมปราการต่าง ๆ แล้วกำแพงเมืองจีนยาวตั้งหลายพันกิโลเม...

ของป่าอย่างอื่น

ของป่าอย่างอื่น

          นอกเหนือไปจากไม้ ป่ายังให้ผลิตผลอย่างอื่นที่เรียกรวมๆ กันว่าของป่าอีกมากมาย จะได้กล่าวถึงไว้ในที่นี้เฉพาะที่เห็นว่ามีความสำคัญหวาย...

การกินและการนอน

การกินและการนอน

การนอนหลับโดยปกติของช้าง มีระยะเวลาสั้นประมาณ ๓-๔ ชั่วโมง เวลานอนของมันอยู่ในระหว่าง ๒๓.๐๐-๐๓.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น ลักษณะการนอนของช้างเมื่อหลับสนิท จะนอนตะแคงลำตัวข้างใดข้างหนึ่งลงกับพื้น ช้างมีอาก...

ฉาก-

ฉาก

          ฉากลิเกเป็นฉากผ้าใบเขียนเป็นภาพต่างๆ ด้วยสีที่ฉูดฉาด ฉากลิเกแบ่ง เป็น ๓ ประเภท คือ ฉากชุดเดี่ยว ฉากชุดใหญ่ และ ฉากสามมิติ  &nbs...

เครื่องจักรสาน

เครื่องจักรสาน

กำเนิดและวิวัฒนาการของเครื่องจักสาน          มนุษย์คิดทำเครื่องจักสานมาตั้งแต่สมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่นอน แต่ได้พบร่องรอยของเครื่อ...

ป่าไม่ผลัดใบ

ป่าไม่ผลัดใบ

          ป่าประเภทไม่ผลัดใบมีอยู่ประมาณ ๓๐ % ของเนื้อที่ป่าไม้ของประเทศ แยกออกเป็น ๔ ชนิดย่อย ๆ คือ        &...

ประชากรและชุมชนในระบบนิเวศ

ประชากรและชุมชนในระบบนิเวศ

          ประชากร หมายถึง สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน คุณลัก...

-อุทยานแห่งชาติน้ำพอง

อุทยานแห่งชาติน้ำพอง

          อุทยานแห่งชาติน้ำพอง เป็นชื่อเรียกตามต้นกำเนิดลำน้ำพองที่ไหลมารวมกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (เดิมชื่ออ่างเก็บน้ำน้ำพอง) เป...