แสดง 1 - 10 จาก 142 รายการ

การเตาบะห์และการอาบน้ำเตาบะห์ทำอย่างไร

การเตาบะห์และการอาบน้ำเตาบะห์ทำอย่างไร

การเตาบะห์คืออะไร เคยได้ยินมาว่า คนที่เตาบัตตัวต้องอาบน้ำเตาบัตด้วย อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำว่าทำอย่างไร ขออัลเลาะห์ตอบแทนอาจารย์และครอบครัวด้วย จาก คนรู้น้อย...

การก่อสร้างบ้านตึก

การก่อสร้างบ้านตึก

          การก่อสร้างบ้านตึกจะต้องขุดหลุม  ตอกเข็ม  แล้วจึงทำฐานราก   ต่อจากนั้นก็หล่อคอนกรีตเสา คาน  พื้น   ...

ประเทศไทยมีที่ใดบ้างที่ใช้วิธีกำจัดขยะมูลฝอยแบบเตาเผาขยะมูลฝอยแบบถูกต้องตาม

ประเทศไทยมีที่ใดบ้างที่ใช้วิธีกำจัดขยะมูลฝอยแบบเตาเผาขยะมูลฝอยแบบถูกต้องตาม หลักวิชาการ

ประเทศไทยมีที่ใดบ้างที่ใช้วิธีกำจัดขยะมูลฝอยแบบเตาเผาขยะมูลฝอยแบบถูกต้องตาม หลักวิชาการ ...

การผลิตเหล็กกล้า

การผลิตเหล็กกล้า

         จากเหล็กถลุงสามารถนำไปผลิตเป็นเหล็กชนิดอื่นๆ ได้ เช่น เหล็กกล้า เหล็กกล้าผสม  เหล็กหล่อเทา (gray cast iron) เหล็กพืด (wrought iron) เหล็กตีให้แผ่ไ...