แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

วิถีชีวิตของคนชนบท

วิถีชีวิตของคนชนบท

         ความยากจนที่เกิดกับคนชนบทในแต่ละภาคนั้น คนชนบทได้มีการช่วยเหลือตนเองให้อยู่รอดด้วยการหารายได้มาจุนเจือครอบครัว โดยการโยกย้ายออกจากท้องถิ่นมารับจ้า ...

กรรมวิธีที่ใช้แยกก๊าซออกจากน้ำมันดิบ

กรรมวิธีที่ใช้แยกก๊าซออกจากน้ำมันดิบ

          ก๊าซที่เราใช้เป็นเชื้อเพลิงกันอยู่ในปัจจุบันนี้  ได้มาจากการแยกส่วนน้ำมันต่างชนิดออกจากน้ำมันดิบ  โดยกระบวนการต้มกลั่น &nb ...