แสดง 1 - 10 จาก 99 รายการ

ผ่านิ่วในถุงน้ำดี

ผ่านิ่วในถุงน้ำดี

อยากทราบว่ามีโรงพยาบาลไหนที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้กล้องส่องผ่านิ่วเพราะจะพาคุณแม่ไปผ่านิ่วแต่ไม่รู้จะไปโรงพยาบาลไหนดีขอคำแนะนำด้วยนะคะ...

คมธรรม-:-กีฬาโอลิมปิก-2012

คมธรรม : กีฬาโอลิมปิก 2012

กีฬา กีฬา คือยาวิเศษ กีฬาคือเหตุ สมัครสมาน กีฬาประเสริฐ เพราะเกิดจากการ ฝึกตนเชี่ยวชาญ ชั้นเชิงชิงชัย กีฬา กีฬา ไม่ใช่กาลี แต่คือมณี ของยุคสมัย รู้แพ้รู้ชนะ และรู้อภัย นี่คือหัวใจ ของเกมกีฬา ที่มา ...

ศูนย์บริการประชาชน-รับสมัครงาน

ศูนย์บริการประชาชน รับสมัครงาน

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีความประสงค์ nbsp nbsp nbsp จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามโครงการศูนย์รับเรื่องร...

ระบบปฎิบัติการwindows-XP

ระบบปฎิบัติการwindows XP

          โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System:OS) หมายถึง  โปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการจัดการระบบเพื่อติดต่อระหว่างฮาร์ดแวร์กับ ซอฟต์แวร์ประเภทต่าง...

โครงการสร้างความสามารถด้านการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้และสา

โครงการสร้างความสามารถด้านการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้และสาโท

          การส่งเสริมการผลิตสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ และผลผลิตทางการเกษตรที่มีแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรี ตามนโยบายการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนของรัฐบาล ส่งผลให้กล...

ASTV

ASTV

          ASTV หรือ Asia Satellite TV (เอเอสทีวี)  คือ ช่องฟรีทีวีผ่านดาวเทียม ที่นำเสนอรายการตลอด 24 ชม. โดยส่งผ...