แสดง 1 - 10 จาก 13 รายการ

การเลือกแหวนหมั้น-

การเลือกแหวนหมั้น

        การซื้อแหวนหมั้นเพชรสักวงคงไม่ใช่เรื่องยาก หากทราบคุณลักษณะของเพชร...

คุณภาพของอัญมณี

คุณภาพของอัญมณี

          การพิจารณาคุณภาพของอัญมณี ก็เพื่อที่จะทราบถึง คุณสมบัติ คุณค่าและราคาของอัญมณีนั้นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับความนิยมของคน คุณสมบัติตามธรรมชาติของอัญมณีแต่...

การส่งออกสินค้าหัตถกรรม

การส่งออกสินค้าหัตถกรรม

          สินค้าหัตถกรรมเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่สามารถทำรายได้แก่ประเทศเป็นมูลค่าสูงผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่สามารถส่งออกได้เป็นมูลค่าสูง และมีแนวโน้มการส่งออกส...

อัญมณีและคุณสมบัติเฉพาะ

อัญมณีและคุณสมบัติเฉพาะ

          อัญมณีอาจจะเรียกว่า รัตนชาติ หรือเพชรพลอย ก็ได้ ปัจจุบันทั้งสามคำนี้ใช้สื่อความหมายเดียวกัน ต่างกันเล็กน้อยตรงที่ อัญมณีและรัตนชาติ มักจะใช้เรียก...

อัญมณี

อัญมณี

          ความสนใจในความสวยงามของอัญมณีและเครื่องประดับของคนเรานั้น มีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล อย่างน้อยประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ปี มาแล้ว จากหลักฐานประจักษ์พยา...

อัญมณีกับความเชื่อ

อัญมณีกับความเชื่อ

          การใช้อัญมณีอย่างจริงจังในด้านต่างๆ มีมานานกว่า ๕,๐๐๐ ปีมาแล้วในอียิปต์ จีน อินเดีย ต่อเนื่องในกรีก โรมัน จนขยายมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ...

การใช้ประโยชน์จากครั่ง

การใช้ประโยชน์จากครั่ง

          การรู้จักนำครั่งและสีครั่งมาใช้ประโยชน์และเป็นสินค้าซื้อขายกันนั้น ได้มีการค้าขายกันมาแต่สมัยโบราณแล้ว   แต่ยากที่จะหาหลักฐาน...

การส่งเสริมด้านการตลาด

การส่งเสริมด้านการตลาด

          รัฐบาลไทยมีนโยบายและความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะช่วยประชาชนผู้ยากจนให้มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่งหน่วยงานของราชการ  ...