แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

พี่น้องตระกูลไรท์-วิลเบอร์---ออร์วิล-ไรท์-(Writhe-Brother)

พี่น้องตระกูลไรท์ วิลเบอร์ - ออร์วิล ไรท์ (Writhe Brother)

        สองพี่น้องตระกูลไรท์ มีบิดาเป็นนักบวชชื่อ มิลตัน ไรท์ (Milton Write) มารดาชื่อ ซูซาน ไรท์ (SuSan Write) ทั้งสองได้รับการศึกษาแค่มัธยมเพียงเท่านั้น ...

สหภาพยุโรป-(European-Union--EU)

สหภาพยุโรป (European Union -EU)

ข้อมูลทั่วไป ที่ตั้ง     ประเทศในทวีปยุโรป 25 ประเทศ (ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก  เนเธอ...