แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

ตับอักเสบ บี

ตับอักเสบ บี

          โรคนี้มีชื่อเดิมหลายชื่อ เช่น ตับอักเสบหลังจากฉีดเซรุ่ม ตับอักเสบระยะฟักตัวนานตับอักเสบที่เกี่ยวกับการถ่ายเลือด   ต่อมาจึงได้ชื่อสากลว่ ...

โรคตับอักเสบ

โรคตับอักเสบ

          เชื้อต้นเหตุ  เชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบที่พบบ่อย แบ่งได้เป็น ๓ ชนิด คือ ไวรัสตับ อักเสบชนิดเอ ไวรัสตับอักเสบชน ...