แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

มะเขือ

มะเขือ

          มะเขือ  ชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า  ซาลานุม (Salanum) เป็นพืชวงศ์เดียวกับมะเขือเทศ  พริก  และมันฝรั่ง  แต่...

เขาพระวิหาร

เขาพระวิหาร

          ปราสาทเขาพระวิหาร (Prasat Preah Vihear) เป็นโบราณสถานที่มีความงดงาม โดเด่นอยู่เหนือเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งกั้นพรมแดน ระหว่างประ...

วรรณคดีมรดกของไทยสมัยอยุธยา-

วรรณคดีมรดกของไทยสมัยอยุธยา

          สมัยอยุธยา (ประมาณ พ.ศ.  ๑๘๙๓ - ๒๓๑๐) กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีไทยตั้งแต่ พ.ศ. ๑๘๙๓ ถึง พ.ศ. ๒๓๑๐ นับเป็นเวลายาวนานถึง ๔๑๗ ป...