แสดง 1 - 10 จาก 13 รายการ

ลำตัด

ลำตัด

          เป็นการแสดงที่มาจากการแสดงบันตนของแขกมลายู ลำตัดจะมีลักษณะตัด และเฉือนกันด้วยเพลง (ลำ) การว่าลำตัดจึงเป็นการว่าเพลงรับฝ...

ทำไมนกร้องเพลง

ทำไมนกร้องเพลง

          ในสมัยโบราณ คนเชื่อว่านกร้องเพลงทุกวันเพื่อสรรเสริญพระเจ้าและชื่นชมความงดงามของโลก สมัยต่อมาเชื่อกันว่านกร้องเพลงอย่างเริงร่าทุกเช้าเพื่อต้อนร...

สาเหตุของการชำระกฎหมายตราสามดวง

สาเหตุของการชำระกฎหมายตราสามดวง

           ก่อน  พ.ศ. ๒๓๔๗  ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรง ครองราชสมบัติอยู่นั้น ได้เกิดกรณีผู้พิพากษาตัดสินคดีหย่าร้าง...

วิธีบอกรัก-นานาชาติ

วิธีบอกรัก นานาชาติ

          คนทั่วโลกแสดงความรักต่อกันด้วยวิธีที่หลากหลาย จอห์น เลนนอน พูดชัดเจนลึกซึ้งด้วยท่วงทำนองเพลงว่า “ทั้งหมดที่เราต้องการ คือ ความรัก”...

-ความสัมพันธ์ของประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ในด้านวรรณกรรม

ความสัมพันธ์ของประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ในด้านวรรณกรรม

          วรรณกรรมที่เป็นของราชสำนักและของประชาชนมักจะมีความแตกต่างกัน เนื่องจากการศึกษาของมูลนายหรือชนชั้นสูงจะผูกพันกับตำรับตำราที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อ...

รักแท้แพ้ใกล้ชิด

รักแท้แพ้ใกล้ชิด

          รักแท้แพ้ใกล้ชิด เป็นคำพูดที่มักจะได้ยินกันอยู่บ่อย...

นกการเวก

นกการเวก

          เมื่อกล่าวถึงชื่อ นกการเวก นกการวิก หรือ นกกรวิก จะหมา...