แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

ประวัติและถิ่นฐานดั้งเดิมของข้าวโพด

ประวัติและถิ่นฐานดั้งเดิมของข้าวโพด

          พันธุ์ข้าวโพดที่ใช้ปลูกในปัจจุบันนี้  เป็นพืชที่ไม่สามารถขึ้นเองได้ถ้ามนุษย์ไม่ให้การปฏิบัติรักษาเท่าที่ควร ไม่มีใครทราบเกี่ยวกับรากฐานดั้งเ ...

การกินและการนอน

การกินและการนอน

การนอนหลับโดยปกติของช้าง มีระยะเวลาสั้นประมาณ ๓-๔ ชั่วโมง เวลานอนของมันอยู่ในระหว่าง ๒๓.๐๐-๐๓.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น ลักษณะการนอนของช้างเมื่อหลับสนิท จะนอนตะแคงลำตัวข้างใดข้างหนึ่งลงกับพื้น ช้างมีอาก ...