แสดง 1 - 10 จาก 98 รายการ

การเก็บเกี่ยวและการขนส่งอ้อย

การเก็บเกี่ยวและการขนส่งอ้อย

          กำหนดเวลาเก็บเกี่ยวอ้อยขึ้นอยู่กับเวลาเปิดหีบของโรงงาน  ซึ่งทางราชการเป็นผู้กำหนดเป็นรายปี  เท่าที่ผ่านมากำหนดให้เปิดหีบได้ตั้งแต่วันที...

เครื่องเขินทำจากอะไร

เครื่องเขินทำจากอะไร

ไปเที่ยวทางเหนือ nbsp เห็นมีเครื่องเขินขายเป็นที่ระลึก nbsp มีน้ำหนักเบามาก ไม่ทราบว่าเครื่องเขินทำจากอะไร อ้อยทิพย์ จันทร์สุมิตร จ ชลบุรี ...

อ้อย

อ้อย

          อ้อย (Sugarcane - Saccharum officinarum* L.)  เป็นพืชพวกหญ้าชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อมนุษย์มากในแง่ของการใช้เป็นอาหาร อ้อยนับเป็นพืชสำคั...

ระบบซื้ออ้อยของโรงงาน

ระบบซื้ออ้อยของโรงงาน

           การซื้ออ้อยของโรงงานน้ำตาลในประเทศไทยแบ่งออกเป็น  ๒ ประเภท คือ ซื้อโดยอาศัยน้ำหนักอย่างเดียว  เรียกว่าซื้อตามน้ำหนัก กับซื้อ...

การบำรุงตอ

การบำรุงตอ

          อ้อยเป็นพืชที่เมื่อปลูกครั้งหนึ่งแล้วสามารถตัดหรือเก็บเกี่ยวได้หลายครั้ง จำนวนครั้งที่เก็บเกี่ยวตลอดจนผลผลิตที่ได้รับในการเก็บเกี่ยวแต่ละครั้งขึ้...