แสดง 1 - 10 จาก 40 รายการ

อ้อย

อ้อย

          อ้อย (Sugarcane - Saccharum officinarum* L.)  เป็นพืชพวกหญ้าชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อมนุษย์มากในแง่ของการใช้เป็นอาหาร อ้อยนับเป็นพืชสำคั ...

พันธุ์อ้อย

พันธุ์อ้อย

          พันธุ์อ้อยที่ปลูกเป็นการค้าในบ้านเราแบ่งออกเป็น ๒ พวกคือ อ้อยเคี้ยว (chewing cane) พวกหนึ่ง  ส่วนอีกพวกหนึ่งเป็นอ้อยสำหรับทำน้ำตาล (industri ...

การปลูกอ้อย

การปลูกอ้อย

          อ้อยเป็นพืชที่ปลูกง่าย  สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่แปรปรวน เช่น สภาพน้ำท่วมหรือแห้งแล้ง เป็นต้น  การปลูกอ้อยเพียงเพื่อให้ขึ้นนั้นทำได้ ...

การเก็บเกี่ยวและการขนส่งอ้อย

การเก็บเกี่ยวและการขนส่งอ้อย

          กำหนดเวลาเก็บเกี่ยวอ้อยขึ้นอยู่กับเวลาเปิดหีบของโรงงาน  ซึ่งทางราชการเป็นผู้กำหนดเป็นรายปี  เท่าที่ผ่านมากำหนดให้เปิดหีบได้ตั้งแต่วันที ...

ระบบซื้ออ้อยของโรงงาน

ระบบซื้ออ้อยของโรงงาน

           การซื้ออ้อยของโรงงานน้ำตาลในประเทศไทยแบ่งออกเป็น  ๒ ประเภท คือ ซื้อโดยอาศัยน้ำหนักอย่างเดียว  เรียกว่าซื้อตามน้ำหนัก กับซื้อ ...

การเจริญเติบโตของอ้อย

การเจริญเติบโตของอ้อย

          ก่อนที่จะกล่าวถึงการเจริญเติบโต  ใคร่ขออธิบายถึงธรรมชาติบางอย่างของอ้อยเสียก่อน  เป็นที่ทราบกันดีว่า  ขณะที่อ้อยเจริญเติบโตเป็นปกต ...

การสร้าง  การเคลื่อนย้าย การใช้และการเก็บน้ำตาลของอ้อย

การสร้าง การเคลื่อนย้าย การใช้และการเก็บน้ำตาลของอ้อย

          วัตถุประสงค์ที่สำคัญของการปลูกอ้อยก็เพื่อต้องการน้ำตาลที่อ้อยสร้างขึ้น  น้ำตาลจึงเป็นความสนใจของบุคคลทั่วไป  ดังนั้นความรู้เกี่ยวกับการ ...