แสดง 1 - 10 จาก 17 รายการ

อุกกาบาตคืออะไร

อุกกาบาตคืออะไร

อุกกาบาตคืออะไร แล้วที่ว่าตกลงมาบนโลกนี้ มีความบ่อยครั้งแค่ไหน แล้วอุกกาบาต จัดว่าเป็นหินหรือดินประเภทไหน ...

บรรยากาศ

บรรยากาศ

         อุตุนิยมวิทยา คือ วิทยาศาสตร์ของบรรยากาศและปรากฏการณ์ต่างๆ ของอากาศ เช่น ฝน พายุ ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ เป็นต้น อุตุนิยมวิทยาเป็นวิช...

ฝนดาวตกเจมินิดส์

ฝนดาวตกเจมินิดส์

          ฝนดาวตกเจมินิดส์ ( Geminids Meteor Shower ) หรือ ฝนดาวตกคนคู่ เกิดขึ้นช่วงประมาณวันที่ 6 – 19 ธันวาคมข...

ชั้นของบรรยากาศ

ชั้นของบรรยากาศ

          บรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกมีอยู่หลายชั้น และไม่เป็นเนื้อเดียวกันตลอด จะแตกต่างกันตามเวลา ตำแหน่งสถานที่หรือความสูง  ตามอุณหภูมิหรือตามความเข...