แสดง 1 - 10 จาก 15 รายการ

นกพูดได้

นกพูดได้

คำตอบ คือ อีกา นกแก้วโม่ง นกแขกเต้า นกเอี้ยงสาลิกา  นกเอี้ยงหงอน “ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม / สำนักพิมพ์สารคดี” ...

สวนสัตว์ดุสิต-(เขาดินวนา)

สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา)

       ที่อยู่ : 71 ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร. 02-281-2000 ต่อ 128, 129 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ : http://www.zoothail...

เครื่องถ้วยล้านนา

เครื่องถ้วยล้านนา

           อาณาจักรล้านนามีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์-กลางด้านการเมืองและวัฒนธรรมของภาคเหนือตั้งแต่สมัยพ่อขุนมังรายแห่งเมืองนครเงินยางเชียงแสน เสด็จลง...

อุทยานแห่งชาติไทรทอง

อุทยานแห่งชาติไทรทอง

          อุทยานแห่งชาติไทรทอง อยู่ในท้องที่อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอเทพสถิต อำเภอภักดีชุมพล และอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่...

อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี

อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี

          อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี ตั้งอยู่ทางด้านฝั่งทะเลอันดามัน ในท้องที่อำเภอกระบุรี อำเภอละอุ่น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ได้รับการปร...

ศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลาม

          ศาสนาอิสลามเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๑๑๕๔ ในคาบสมุทรอาหรับ แล้วเผยแพร่ไปสู่ทวีปยุโรปมาที่อินเดียและหมู่เกาะชวา เข้ามาประเทศไทยทางทิศตะวันตกผ่านบังคลาเทศ ...

นกการเวก

นกการเวก

          เมื่อกล่าวถึงชื่อ นกการเวก นกการวิก หรือ นกกรวิก จะหมา...

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

ที่ตั้งและแผนที่          อุทยานแห่งชาติผาแต้มตั้งอยู่ในเขตพิกัดทางภูมิศาสตร์ ละจิจูด ที่ 15. 23´- 15 46´เหนือ และลองจิจูดที่ 105. 38´ตะวั...

อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

         ด้วยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ส่งเรื่องแผนการป้องกันอนุรักษ์และพัฒนาป่าอนุรักษ์ภาคตะวันตก ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมป่าไม้ เสนอต่อคณะกรร...