แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

ชนิดของอาหารไทย

ชนิดของอาหารไทย

         อาหารไทยแบ่งออกเป็น ๒  ชนิด คือ อาหารคาวและอาหารหวาน นอกจากนี้ยังมีอาหารว่างซึ่งเป็นอาหารคาวก็ได้  หรืออาหารหวานก็ได้ ไว้รับประทานระหว่า ...

อาหารไทยแท้และอาหารไทยแปลง

อาหารไทยแท้และอาหารไทยแปลง

          อาหารไทยแท้  คือ อาหารที่คนไทยคิดทำกันมาแต่โบราณ ส่วนมากเป็นแบบง่ายๆ เช่น ข้าวแช่ ต้มโคล้ง แกงป่า น้ำพร ...

การปรุงแต่งรสชาติและกลิ่นของอาหาร

การปรุงแต่งรสชาติและกลิ่นของอาหาร

          การปรุงแต่งอาหารด้วยเครื่องปรุงบางชนิดทำให้รสชาติของอาหารเปลี่ยนไปได้ หรือการเสริมเครื่องปรุงบางชนิดในอาหารก็ทำให้อาหารเหล่านั้นรสดีขึ้นได้เช่นกั ...

มันเทศ

มันเทศ

          มันเทศเป็นพืชที่เป็นเถาเลื้อยราบไปบนพื้นดิน มีรากสะสมอาหารขยายใหญ่เรียกว่าหัว  หัวมันเทศมีคุณประโยชน์มาก  เพราะใช้เป็นอาหารของมนุษย์ได้ ...