แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

ชนิดของอาหารไทย

ชนิดของอาหารไทย

         อาหารไทยแบ่งออกเป็น ๒  ชนิด คือ อาหารคาวและอาหารหวาน นอกจากนี้ยังมีอาหารว่างซึ่งเป็นอาหารคาวก็ได้  หรืออาหารหวานก็ได้ ไว้รับประทานระหว่า ...

ประเพณีการรับประทานอาหารของคนไทย

ประเพณีการรับประทานอาหารของคนไทย

         สมัยโบราณ ครอบครัวไทยนั่งรับประทานอาหารกับพื้น ใช้ผ้าสะอาดหรือเสื่อปูลาดบนพื้นบ้าน ผู้ที่จะรับประทานนั่งล้อมวงกัน ตักข้าวจากโถใส่จาน อาหารจัดมาเป็ ...

การปรุงแต่งรสชาติและกลิ่นของอาหาร

การปรุงแต่งรสชาติและกลิ่นของอาหาร

          การปรุงแต่งอาหารด้วยเครื่องปรุงบางชนิดทำให้รสชาติของอาหารเปลี่ยนไปได้ หรือการเสริมเครื่องปรุงบางชนิดในอาหารก็ทำให้อาหารเหล่านั้นรสดีขึ้นได้เช่นกั ...

อาหารไทย

อาหารไทย

          อาหารที่จัดว่าเป็นอาหารหลักของคนไทย อาจจำแนกได้เช่นเดียวกับอาหารของชาติอื่นๆ คือ         & ...

เผือก

เผือก

          เผือกเป็นพืชหัวชนิดหนึ่ง  ประชากรของประเทศในเขตร้อนเกือบทั่วโลกรู้จักเผือกเป็นอย่างดีบางประเทศรับประทานเผือกเป็นอาหารหลักเหมือนคนไทยรับประทา ...

ข้อควรระวังในทางเทคนิคบางประการ

ข้อควรระวังในทางเทคนิคบางประการ

          ผักและผลไม้ส่วนใหญ่เมื่อแกะสลักเสร็จแล้วให้ล้างน้ำเย็นจัด จัดวางในภาชนะแล้วใช้ผ้าขาวบางชุบน้ำพอหมาดคลุมไว้ หรือจัดใส่กล่องพลาสติก ปิดฝาให้แน่นแล้ ...

มันเทศ

มันเทศ

          มันเทศเป็นพืชที่เป็นเถาเลื้อยราบไปบนพื้นดิน มีรากสะสมอาหารขยายใหญ่เรียกว่าหัว  หัวมันเทศมีคุณประโยชน์มาก  เพราะใช้เป็นอาหารของมนุษย์ได้ ...

บทเห่เรือพระราชนิพนธ์ พระนิพนธ์ และกาพย์เห่เรือในโอกาสต่างๆ

บทเห่เรือพระราชนิพนธ์ พระนิพนธ์ และกาพย์เห่เรือในโอกาสต่างๆ

          บทเห่เรือพระราชนิพนธ์ตามหลักฐานที่ปรากฏในวงวรรณกรรมของไทย  ล้วนเป็นบทเห่เรือเล่นแทบทั้งสิ้น  และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เ ...