แสดง 1 - 10 จาก 334 รายการ

แผนที่อากาศ

แผนที่อากาศ

          แผนที่อากาศที่หน่วยอุตินิยมวิทยาได้จัดขึ้น  เป็นแผนที่ซึ่งแ ...

มลพิษทางอากาศ

มลพิษทางอากาศ

          อากาศบริสุทธิ์ประกอบด้วยก๊าซต่างๆ โดยปริมาตร คือ ไนโตรเจนร้อยละ ๗๘.๐๙ ออกซิเจนร้อยละ ๒๐.๙๔ คาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซอื่นๆ เช่น ฮีเลียม คริบตอ ...

ลักษณะภูมิอากาศทั่วไป

ลักษณะภูมิอากาศทั่วไป

         ๓. ลักษณะภูมิอากาศทั่วไป ภูมิอากาศของประเทศไทยขึ้นอยู่กับลมมรสุมซึ่งพัดตามฤดูกาลต่างๆ ดังนี้ ...

การแบ่งภูมิประเทศตามภูมิอากาศ

การแบ่งภูมิประเทศตามภูมิอากาศ

          ๒. การแบ่งภูมิประเทศตามภูมิอากาศ  เพื่อความสะดวกในทางอุตุนิยมวิทยาจึงได้แบ่งภูมิประเทศของประเทศไทยออกเป็น   ๕& ...

แหล่งกำเนิดของมลพิษในอากาศ

แหล่งกำเนิดของมลพิษในอากาศ

          มลพิษในอากาศเกิดจากแหล่งกำเนิด ๒ ประเภทคือ แหล่งซึ่งเคลื่อนที่ได้กับแหล่งซึ่งเคลื่อนที่ไม่ได้ ตามปกติยานยนต์ทำให้เกิดมลพิษขณะเคลื่อนที่ จึงจ ...

แหล่งชุมชนโบราณในภาพถ่ายทางอากาศ

แหล่งชุมชนโบราณในภาพถ่ายทางอากาศ

          คูคันดินขุดล้อมรอบบริเวณ ตลอดจนสระน้ำเป็นหลักฐานที่จะชี้บอกบริเวณที่เป็นแหล่งชุมชนโบราณได้อย่างดี และเป็นที่เข้าใจว่าผู้คนสร้างบ้านเรือนอาศัยอยู่ ...

ส่วนประกอบและการทำงานของอากาศยานประเภทหนักกว่าอากาศ

ส่วนประกอบและการทำงานของอากาศยานประเภทหนักกว่าอากาศ

          เนื่องจากอากาศยานประเภทหนักกว่าอากาศที่ใช้มากในปัจจุบันมีเพียง ๒ ชนิด คือ เครื่อง-บินและเฮลิคอปเตอร์ ฉะนั้นจะได้กล่าวถึงอากาศยานสองชนิดนี้ต่อไป ...

ส่วนประกอบและการทำงานของอากาศยานประเภทเบากว่าอากาศ

ส่วนประกอบและการทำงานของอากาศยานประเภทเบากว่าอากาศ

          บอลลูนประกอบด้วยภาชนะบรรจุก๊าซรูปทรงกลมทำด้วยวัสดุเบาเป็นพิเศษ มีที่บรรทุกคนหรือสิ่งของแขวนห้อยอยู่ข้างใต้ ซึ่งโดยมากมักทำเป็นรูปคล้ายตะกร้า เมื่ ...