แสดง 1 - 10 จาก 23 รายการ

คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ

คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ

          สิ่งที่ปรากฏตามธรรมชาติมิได้มีแต่รูปร่างง่ายๆ เท่านั้น บางอย่างมีรูปร่างที่มีแบบแผนทางคณิตศาสตร์ที่ยุ่งยากขึ้นไปอีก ตัวอย่างที่น่าสนใจของธรร ...

การพัฒนาและการผลิต

การพัฒนาและการผลิต

          เมื่อผลการสำรวจหาแหล่งปิโตรเลียมสามารถจะประเมินปริมาณสำรองของปิโตรเลียมที่มีสมรรถนะเชิงพาณิชย์เป็นที่แน่นอนแล้ว ตลอดจนสามารถระบุชนิดและคุณภาพของป ...

อาหาร

อาหาร

          เนื่องจากการเลี้ยงหมูในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยและเป็นการค้ามากขึ้น มีการนำเอาหมูพันธุ์ต่างประเทศเข้ามาเลี้ยงหรือผสมกับหมูพันธุ์พื้นเมื ...

จักรเฟือง

จักรเฟือง

          ลูกล้อที่มีฟันเฟืองที่ขอบโดยรอบ เรียกว่า จักรเฟือง ใช้หลักการผ่อนแรงคล้ายกับกว้าน ลักษณะหลักที่ต่างกันก็คือ วงจักรเฟืองสองวงหมุนรอบแกนคนละแกนซ ...

งาน

งาน

          การทำงานต้องมีการออกแรง และมีการเคลื่อนที่โดยแรงนั้น สมมุติชายคนหนึ่งแบกหีบห้าใบ หนักใบละ ๑ กิโลกรัมไปเป็นระยะทาง ๑๐ เมตร แต่เด็กคนหนึ่งแบกหีบ ...

การผ่าตัดเปลี่ยนตับ

การผ่าตัดเปลี่ยนตับ

          การผ่าตัดเปลี่ยนตับ คือ การผ่าตัดที่ตัดเอาตับปกติไปใส่ให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคตับบางชนิด โดยตัดเอาตับที่มีพยาธิสภาพออก แล้วใส่ตับปกติไว้ในตำแ ...

การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

           การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามทำได้หลายวิธี เช่น เลี้ยงในกระชัง เลี้ยงในคอกเฝือก หรือที่ล้อมขังในร่องสวน และในบ่อ แต่ถ้าจะเลี้ยงให้ได้ผลจริงจังแล้ว ...

แนวโน้มการเพิ่มประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกและในประเทศไทย

แนวโน้มการเพิ่มประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกและในประเทศไทย

          จากรายงานของสหประชาชาติปรากฏว่า ใน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไปทั่วโลกประมาณ ๖๐๐ ล้านคน คิดเป็น ๑ ในทุก ๑๐ คนของประชากรโลกส ...

สมบัติทางกายภาพของวัตถุที่ใช้ในเทคนิควัสดุปลูก

สมบัติทางกายภาพของวัตถุที่ใช้ในเทคนิควัสดุปลูก

          ๑) อัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนของอินทรียวัตถุควรอยู่ระหว่าง ๓๐ : ๑ ถึง ๓๐๐ : ๑ ควรเลือกใช้วัตถุที่ยุบหรือสลายตัวยาก   &n ...