แสดง 1 - 10 จาก 20 รายการ

เสียงแหบ

เสียงแหบ

          เสียงพูดนับว่ามีความสำคัญมากสำหรับคนเราการติดต่อสื่อความหมายโดยการพูดเป็นสิ่งที่แยกมนุษย์จากสัตว์ชนิดอื่นในโลก  ในคนเรานั้นไม่มีอวัยวะที่ทำห ...

เสียง

เสียง

           นักภาษาศาสตร์แบ่งแยกเด็ดขาดระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียน  เนื่องจากนักภาษาศาสตร์มองว่า มนุษย์ปกติทุกคนย่อมใช้ภาษาได้ นักภาษาศาสตร์จึงถือว ...

โปรแกรมการเรียงลำดับคำไทย(Thai  Sorting)

โปรแกรมการเรียงลำดับคำไทย(Thai Sorting)

          การเรียงลำดับข้อมูลเป็นการจัดระเบียบให้แก่ข้อมูลเพื่อความสะดวกในการค้นหา  โดยมีลำดับของข้อมูลที่ตายตัว  การกำหนดลำดับดังกล่าวทำได้โด ...