แสดง 1 - 9 จาก 9 รายการ

สีประจำวัน

สีประจำวัน

          สีประจำวัน ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นสีประจำวันที่คนไทยยึดถือกันทั่วไป เนื่องจากมาจากสีกายของเทวดา ชื่อวันทั้ง ๗ วัน  ที่เราเรียกกันก็มาจ...

โขน

โขน

          โขน เป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงที่เก่าแก่ของไทย มีมานานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตามหลักฐานจากจดหมายเหตุของลาลูแบร์ ราชทูตฝรั่งเศสสมัย...

ผู้ผลิตเบียร์ในประเทศไทย

ผู้ผลิตเบียร์ในประเทศไทย

           นับตั้งแต่มีการผลิตเบียร์เป็นเครื่องดื่มขึ้นเองในประเทศไทย ปัจจุบันมีผู้ผลิตเบียร์เป็นอุตสาหกรรมอยู่ ๕ ราย คือ บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกั...

ครุฑ

ครุฑ

      ครุฑ หรือ พญาครุฑ ( Garuda,गरुड) เป็นสัตว์กึ่งเทพ ในตำนานปรัมปราของอินเดีย ปรากฏในวรรณคดีสำคัญหลายเรื่อง เช่น มหากาพย์มหาภารตะ เล่าว่า ครุฑเป็...

ตำนานคิวปิด

ตำนานคิวปิด

          คิวปิด (Cupid) เป็นชื่อที่ชาวโรมันใช้...

ตำนานดอกกุหลาบ

ตำนานดอกกุหลาบ

          กุหลาบ เป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกไว้ชื่นชมมาแต่โบราณ ประมาณกันว่ากุหลาบเกิดขึ้นเมื่อกว่า 70 ล้านปีมาแล้ว เคยมีการค้นพบฟอสซิลของกุห...

ตำนานกุหลาบ

ตำนานกุหลาบ

          กุหลาบ เป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกไว้ชื่นชมมาแต่โบราณ ประมาณกันว่ากุหลาบเกิดขึ้นเมื่อกว่า 70 ล้านปีมาแล้ว เคยมีการค้นพบฟอสซิลของกุห...