แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

ผู้ผลิตเบียร์ในประเทศไทย

ผู้ผลิตเบียร์ในประเทศไทย

           นับตั้งแต่มีการผลิตเบียร์เป็นเครื่องดื่มขึ้นเองในประเทศไทย ปัจจุบันมีผู้ผลิตเบียร์เป็นอุตสาหกรรมอยู่ ๕ ราย คือ บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกั ...