แสดง 1 - 10 จาก 809 รายการ

องค์การโทรศัพท์ท.ศ.ท.

องค์การโทรศัพท์ท.ศ.ท.

ผมต้องการเปลี่ยนหมายเลขเดิม ไม่ทราบว่าจะดำเนินการได้หรื่อไม่ มีค่าใช่จ่ายอย่างไร สามารถเลื่อกหมายเลขใหม่ได้หรื่อไม่ nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp ขอบคุณครับ ...

0898704634

0898704634

เป็นเบอร์โทรศัพท์ของใคร...

กิจการโทรศัพท์ในประเทศไทย

กิจการโทรศัพท์ในประเทศไทย

          ยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า  ได้มีการนำเครื่องโทรศัพท์เข้ามาประเทศไทยตั้งแต่เมื่อใด แต่เข้าใจกันว่า ประเทศไทยมีเครื่องโทรศัพท์ใช้เ...

การจัดองค์การให้มีประสิทธิผล-และเป็นไนตามวัฒนธรรมขององค์การ-ทำได้โดยวิธีใดบ

การจัดองค์การให้มีประสิทธิผล และเป็นไนตามวัฒนธรรมขององค์การ ทำได้โดยวิธีใดบ้าง

การจัดองค์การให้มีประสิทธิผล และเป็นไนตามวัฒนธรรมขององค์การ ทำได้โดยวิธีใดบ้าง (ตอบเป็นข้อๆ)...

โทรศัพท์

โทรศัพท์

          หลังจากที่ คลอด ชัปป์ ได้สร้างระบบ "โทรเลข" แผ่นป้ายสัญญาณในประเทศฝรั่งเศสได้ ๓ ปี ก็มีชาวเยอรมัน ชื่อจี. ฮุท (G. Huth) เสนอแนะ...