แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

กิจการโทรศัพท์ในประเทศไทย

กิจการโทรศัพท์ในประเทศไทย

          ยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า  ได้มีการนำเครื่องโทรศัพท์เข้ามาประเทศไทยตั้งแต่เมื่อใด แต่เข้าใจกันว่า ประเทศไทยมีเครื่องโทรศัพท์ใช้ ...

การประยุกต์เซลล์แสงอาทิตย์

การประยุกต์เซลล์แสงอาทิตย์

         หลังจากเกิดวิกฤติด้านพลังงานในปี พ.ศ.๒๕๑๖ เป็นต้นมา เซลล์แสงอาทิตย์ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพื่อเป็นพลังงานทดแทนแหล่งพลังงานที่ผลิตด้วยน้ำมันเชื้อเ ...

การรับรู้จากระยะไกล

การรับรู้จากระยะไกล

          งานด้านการรับรู้จากระยะไกล (Remote sensing) เริ่มขึ้นเมื่อ ค.ศ.๑๘๙๑ เมื่อชาวเยอรมันชื่อลุดวิก ราหร์มานน์ (Ludwig Rahrmann) ได้คิดประดิษฐ์เครื่ ...