แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

พระพุทธรูปปางตัดพระเมาลี

พระพุทธรูปปางตัดพระเมาลี

          ประติมากรรมพุทธประวัติปางตัดพระเมาลี (มวยผม) วัดไผ่โรงวัว จังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าชายสิทธัตถะอยู่ในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง) บนพระแท่นพระหัตถ์ซ้า...

ทำข้าวผัดให้อร่อย

ทำข้าวผัดให้อร่อย

การทำข้าวผัดให้อร่อย เริ่มจากข้าวสวยที่ผัดต้องหุง ให้เป็นเม็ดสวย "วิธีการหุงข้าว" ก็มีเคล็ดลับการหุงข้าวสารใหม่ต้องใส่น้ำน...

การปรุงยาสมุนไพร

การปรุงยาสมุนไพร

          หลักการปรุงยา           ในการปรุงยาจากสมุนไพร  ผู้ปรุงย...

พระพุทธรูป

พระพุทธรูป

ประวัติการสร้างพระพุทธรูป             ในระยะแรกหลังจาก พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว...