แสดง 1 - 10 จาก 13 รายการ

ตลาดในปัจจุบัน

ตลาดในปัจจุบัน

           ตลาดในปัจจุบันยังกระจายตัวอยู่ตามเขตต่างๆที่เป็นแหล่งชุมชน สินค้าที่ขายในตลาดก็ยังเป็นอาหารสด อาหารแห้ง และเสื้อผ้าสำเร็จรูป กล่าวโดยร ...

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

           ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ โดยมีรัฐบาลถือหุ้นร้อย ...

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

           ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยมีรัฐบาลถือหุ้นทั้งหมด เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในสมัย ...