แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

การหายใจของสัตว์ทะเลหน้าดิน

การหายใจของสัตว์ทะเลหน้าดิน

          สัตว์ทะเลหน้าดินเกือบทุกชนิดต้องการออกซิเจนในกระบวนการเมแทบอลิซึม ความต้องการออกซิเจนของสัตว์ทะเลหน้าดินแต่ละชนิดวัดได้จากอัตราการหายใจ ซึ่งวั ...