แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

การหายใจของสัตว์ทะเลหน้าดิน

การหายใจของสัตว์ทะเลหน้าดิน

         สัตว์ทะเลหน้าดินเกือบทุกชนิดต้องการออกซิเจนในกระบวนการเมแทบอลิซึมความต้องการออกซิเจนของสัตว์ทะเลหน้าดินแต่ละชนิดวัดได้จากอัตราการหายใจซึ่งวั ...