แสดง 1 - 10 จาก 76 รายการ

 เรือนพื้นบ้านชาวประมง (ฝั่งทะเลตะวันตก)

เรือนพื้นบ้านชาวประมง (ฝั่งทะเลตะวันตก)

         สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดต่างๆในเขตภาคใต้นั้นมีลักษณะเป็นภูเขา ที่ราบและชายฝั่งทะเลผู้อยู่อาศัยประกอบอาชีพหลายอย่างเช่นทำเหมืองแร่&nbs ...

พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม

พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม

         รูปหลายเหลี่ยม (Polygon) คือรูปบนระนาบ ที่มีด้านทุกด้านเป็นเส้นตรงถ้าด้านทุกด้านเท่ากันเราเรียกว่ารูปหลายเหลี่ยมด้านเท่า ...

รูปสี่เหลี่ยม

รูปสี่เหลี่ยม

         รูปหลายเหลี่ยมที่พบกันมากอีกประเภทหนึ่งคือ รูปสี่เหลี่ยมประกอบด้วยสี่ด้านเป็นเส้นตรง รูปสี่เหลี่ยมอาจจำแนกได้เป็นแบบต่างๆกันดังนี้&nb ...

พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่า

พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่า

         รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าเป็นรูปที่มีด้านเท่ากันทุกด้าน และมุมภายในเท่ากันทุกมุม รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นรูปที่มีจำนวนด้านน้อยที่สุด&nbs ...

ปริมาตรรูปทรงที่มีหน้าเป็นรูปหลายเหลี่ยม (polyhedron)

ปริมาตรรูปทรงที่มีหน้าเป็นรูปหลายเหลี่ยม (polyhedron)

         รูปทรงเรขาคณิตที่มีผิวหน้าเป็นรูปหลายเหลี่ยม เช่น  หีบเสื้อผ้า กล่องสี่เหลี่ยม ตู้เก็บกับข้าว มีผิวหน้าเป็นรูปสี่เห ...