แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

-ตำนานภาษีฝิ่น

ตำนานภาษีฝิ่น

หนังสือเจ้าพระยาจักรี มาถึงผู้ว่าราชการเมือง           ด้วยหลวงเสน่ห์วาณิช หลวงอนุรักษ์วาณิช ขุนศรีสมบัติ ขุนเทพอากร หลวงพิทักษ์ทศก...

วันวาเลนไทน์

วันวาเลนไทน์

          ของขวัญวันวาเลนไทน์          เทศกาลวันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรัก หนุ่มสาวส...

อิทธิพลของประเพณีหลวงที่มีต่อประเพณีราษฎร์

อิทธิพลของประเพณีหลวงที่มีต่อประเพณีราษฎร์

          นอกจากประเพณีที่เกี่ยวกับการทำมาหากินที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมไทย ที่แสดงให้เห็นชัดเจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีหลวงแล...

อัญมณี-และ-ความเชื่อ

อัญมณี และ ความเชื่อ

          มนุษย์เราได้รู้จักอัญมณีมานานกว่า 4000 ปี โดยมีความเชื่อว่า “อัญมณี” เมื่อนำมาติดตัวแล้วจะสร้างความเป็นมงคลให้แก่...