แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

ช็อก

ช็อก

          ช็อก  หรืออาการอันหมายถึงสภาวะที่ร่างกายอ่อนเพลียหมดแรง จนทำให้ระบบการทำงานของหัวใจ การห ...

เป็นลมหมดสติ

เป็นลมหมดสติ

         เป็นลมหมดสติ (fainting , syncope) หมายถึงอาการหมดสติชั่วคราว ความรุนแรงน้อยกว่าอาการ "ช็อก" มีสาเหตุมาจากเลือดที่ไหลเวียนนำออกซิเจน ...

ระบบไหลเวียนโลหิต

ระบบไหลเวียนโลหิต

          การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่พบในผู้สูงอายุในระบบนี้ อาจเกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่ ความชรา วิถีการดำเนินชีวิตในอดีตที่ต่างกัน เช่น คนที่มีการออกกำล ...

ระบบประสาท

ระบบประสาท

          สมอง น้ำหนักของสมองจะลดลง จากการที่เซลล์ประสาทลดจำนวนลง ทำให้ขนาดของสมองเหี่ยวลง ช่องว่างระหว่างกลีบสมองถ่างกว้างออก สมองบางส่วน ...