แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ

 รูปทรงจารึก

รูปทรงจารึก

          ศิลาจารึกเป็นเอกสารโบราณที่มีรูปทรงและขนาดแตกต่างกันหลายอย่าง เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง ยาวบ้าง สั้นบ้าง ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนนอกจากนั้นยังมีอายุนานนับ ...

หอพระไตรปิฏก

หอพระไตรปิฏก

          หอพระไตรปิฎก   คือ   อาคารซึ่งใช้เป็น ที่เก็บคัมภีร์พระไตรปิฎกหรือหนังสือพระธรรมคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา หอพ ...

อนุรักษ์กันอย่างไร

อนุรักษ์กันอย่างไร

          ทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นของเปราะบางการจะซ่อม  บูรณะ หรือสงวนรักษานั้น ต้องระวังไม่ให้เสียหายไปกว่าเดิม หรือทำขึ้นใหม่ซึ่งกลับเป็นการทำลายคุณค ...

หน้าที่ของทุกคน

หน้าที่ของทุกคน

          ทุกประเทศมีกฎหมายคุ้มครองสมบัติวัฒนธรรมด้วยกันทั้งนั้น ประเทศเรามีพระราชบัญญัติโบราณวัตถุ  โบราณสถาน  ฯลฯ  พ.ศ.๒๕๐๔ และบางประเท ...

เครื่องไม้

เครื่องไม้

          ไม้ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีมาแต่ดึกดำบรรพ์ มนุษย์มีความสัมพันธ์กับไม้มาแต่สมัยเริ่มแรกแล้ว ประการแรกมนุษย์ได้ใช้ไม้สร้ ...

หอพระมณเฑียรธรรมหรือหอพระไตรปิฎกของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

หอพระมณเฑียรธรรมหรือหอพระไตรปิฎกของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

          ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัด มีลักษณะเป็นอาคารเครื่องก่อทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างโบสถ์วิหารทั่วไป หอพระมณเฑียรธรรมที่เห็นอย ...