แสดง 1 - 10 จาก 30 รายการ

เครื่องอัตราซาวนด์ตรวจสภาพการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด

เครื่องอัตราซาวนด์ตรวจสภาพการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด

           งานของหัวใจและหลอดเลือดในปัจจุบันนี้อัลตราซาวนด์ (ultrasound) มีบทบาทมากทั้งในด้านการตรวจวินิจฉัยและการ ตรวจรักษาโรค คลื่นอัลตราซาว ...

ระบบกล้ามเนื้อ

ระบบกล้ามเนื้อ

          ความสำคัญพิเศษของกล้ามเนื้ออยู่ที่การหดตัวทำให้เกิดการเคลื่อนไหว จากการกระพือปีกของแมลง ๑,๐๐๐ ครั้งใน ๑ วินาที จนถึงการหดตัวนาน ๕ นาที ...

ผลจากการเปลี่ยนแปลงความกดบรรยากาศ (EFFECTS OF BAROMETRIC PRESSURE CHANGES)

ผลจากการเปลี่ยนแปลงความกดบรรยากาศ (EFFECTS OF BAROMETRIC PRESSURE CHANGES)

          ในขณะที่ทำการบินสูงขึ้นไป ความกดบรรยากาศจะลดลงตามลำดับ ทำให้ก๊าซมีปริมาตรขยายตัวขึ้น และในทางกลับกันเมื่อบินลง ความกดบรรยากาศก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดั ...

การปรับปรุงคุณภาพไม้

การปรับปรุงคุณภาพไม้

          แต่ก่อนมา  ตลาดไม้เมืองไทยรู้จักไม้อยู่เพียงไม่กี่ชนิด  ที่สำคัญก็มีสัก  ประดู่ แดง เต็ง รัง ตะเคียน  เคี่ยม และ หลุมพอ ไม้เห ...

การเคลื่อนที่ของสัตว์ทะเลหน้าดิน

การเคลื่อนที่ของสัตว์ทะเลหน้าดิน

          การเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนไหวของสัตว์ทะเลหน้าดินมีความสำคัญในการหาอาหาร การหลบหลีกศัตรู และการสืบพันธุ์ทั้งในการหาคู่หรือการอพยพเพื่อวางไข่แล ...

ระบบเลือดไหลเวียน

ระบบเลือดไหลเวียน

           การเคลื่อนของเลือดติดต่อกันเป็นวงจน เกิดขึ้นได้โดยการหดตัวของหัวใจ เลือดออกจากหัวใจโดยทางหลอดเลือดแดง (artery) และกลับเข้าสู่หัวใจโดยทางหลอ ...

คุณสมบัติของไม้

คุณสมบัติของไม้

          โดยที่ไม้เกิดจากต้นไม้หลายชนิด  คุณสมบัติในด้านต่างๆ ที่จะนำมาใช้ประโยชน์ จึงมีความแตกต่างกันไป ไม้แต่ละชนิดย่อมเหมาะสมกับงานแต่ละอย่าง มากน ...