แสดง 1 - 10 จาก 30 รายการ

เครื่องอัตราซาวนด์ตรวจสภาพการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด

เครื่องอัตราซาวนด์ตรวจสภาพการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด

           งานของหัวใจและหลอดเลือดในปัจจุบันนี้อัลตราซาวนด์ (ultrasound) มีบทบาทมากทั้งในด้านการตรวจวินิจฉัยและการ ตรวจรักษาโรค คลื่นอัลตราซาว ...

ผลจากการเปลี่ยนแปลงความกดบรรยากาศ (EFFECTS OF BAROMETRIC PRESSURE CHANGES)

ผลจากการเปลี่ยนแปลงความกดบรรยากาศ (EFFECTS OF BAROMETRIC PRESSURE CHANGES)

          ในขณะที่ทำการบินสูงขึ้นไป ความกดบรรยากาศจะลดลงตามลำดับ ทำให้ก๊าซมีปริมาตรขยายตัวขึ้น และในทางกลับกันเมื่อบินลง ความกดบรรยากาศก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดั ...

ระบบกล้ามเนื้อ

ระบบกล้ามเนื้อ

          ความสำคัญพิเศษของกล้ามเนื้ออยู่ที่การหดตัวทำให้เกิดการเคลื่อนไหว จากการกระพือปีกของแมลง ๑,๐๐๐ ครั้งใน ๑ วินาที จนถึงการหดตัวนาน ๕ นาที ...

การปรับปรุงคุณภาพไม้

การปรับปรุงคุณภาพไม้

          แต่ก่อนมา  ตลาดไม้เมืองไทยรู้จักไม้อยู่เพียงไม่กี่ชนิด  ที่สำคัญก็มีสัก  ประดู่ แดง เต็ง รัง ตะเคียน  เคี่ยม และ หลุมพอ ไม้เห ...

การเคลื่อนที่ของสัตว์ทะเลหน้าดิน

การเคลื่อนที่ของสัตว์ทะเลหน้าดิน

          การเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนไหวของสัตว์ทะเลหน้าดินมีความสำคัญในการหาอาหาร การหลบหลีกศัตรู และการสืบพันธุ์ทั้งในการหาคู่หรือการอพยพเพื่อวางไข่แล ...

ระบบเลือดไหลเวียน

ระบบเลือดไหลเวียน

           การเคลื่อนของเลือดติดต่อกันเป็นวงจน เกิดขึ้นได้โดยการหดตัวของหัวใจ เลือดออกจากหัวใจโดยทางหลอดเลือดแดง (artery) และกลับเข้าสู่หัวใจโดยทางหลอ ...

คุณสมบัติของไม้

คุณสมบัติของไม้

          โดยที่ไม้เกิดจากต้นไม้หลายชนิด  คุณสมบัติในด้านต่างๆ ที่จะนำมาใช้ประโยชน์ จึงมีความแตกต่างกันไป ไม้แต่ละชนิดย่อมเหมาะสมกับงานแต่ละอย่าง มากน ...