แสดง 1 - 10 จาก 1269 รายการ

ทำไมรัฐบาลให้รักษาฟรีแต่ทำไมไม่เปิดบริการตรวจคนไข้โดยแพทย์และทีมสุขภาพของร.

ทำไมรัฐบาลให้รักษาฟรีแต่ทำไมไม่เปิดบริการตรวจคนไข้โดยแพทย์และทีมสุขภาพของร.พ.ประจำพื้นที่มาตรวจให้ที่สถานีอนามัยใกล้บ้านทุกเช้าจะลดความแออัดที่ร.พ.ได้

ตามแนวทาง ขององค์การสหประชาชาติ ที่ต้องการให้ทุกคนในโลกได้มีสุขภาพดีถ้วนหน้าในปี ค ศ 2000 หรือ ตรงกับ พ ศ 2543 ซึ่งผ่านมาตั้ง 8 ปีแล้ว nbsp มีตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัดเพื่อประเมินสุขภาพดีถ้วนหน้า มีตัวชี...

การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย

การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย

          การดำเนินงานสาธารณสุขในประเทศไทยเท่าที่ผ่านมา แม้ว่าจะสามารถลดอัตราป่วยและตายของประชากรต่ำลงกว่าที่เป็นมาในอดีต แต่การบริการสาธารณสุขยังไม่ครอบคล...

ถุงยางอนามัย

ถุงยางอนามัย

ใครเป็นผู้ประดิษฐ์ถุงยางอนามัย หนุ่มบางนา กรุงเทพฯ ...

การสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสุขภาพอนามัยของทุกคน

การสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสุขภาพอนามัยของทุกคน

          ในระยะกึ่งศตวรรษที่ผ่านมา  การพัฒนาทางอุตสาหกรรมเป็นผลทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของม...