แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

ภาษาพูด

ภาษาพูด

          ลักษณะภาษาไทยมาตรฐาน           ภาษาไทยมาตรฐาน หมายถึง ภาษาที่ใช้เป็นภาษาร ...

พายุไต้ฝุ่น

พายุไต้ฝุ่น

          พายุไต้ฝุ่น   เฮอร์ริเคน (hurricane) ไซโคลน (cyclone) บาเกียว  (baquio) หรือวิลลี่วิลลี่ (willy  willy) เหล่านี้เป็น " ...

ข้อสังเกตบางประการในการใช้ยารักษาโรค

ข้อสังเกตบางประการในการใช้ยารักษาโรค

          ความมุ่งหมายในการใช้ยารักษาโรคคือ  ต้องการให้โรคหายเร็วที่สุด ไม่มีร่องรอยโรคเหลืออยู่  ไม่เกิดผลเสียจากการใช้ยา  และสิ้นเปลือง ...