แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

รูปสี่เหลี่ยม

รูปสี่เหลี่ยม

          รูปหลายเหลี่ยมที่พบกันมากอีกประเภทหนึ่งคือ รูปสี่เหลี่ยมประกอบด้วยสี่ด้านเป็นเส้นตรง  รูปสี่เหลี่ยมอาจจำแนกได้เป็นแบบต่างๆ กันดังนี้&nb ...