แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ

ภาพลวงตา

ภาพลวงตา

      ภาพลวงตาคืออะไร ภาพลวงตา หรือเรียกในภาษาอังกฤษว่า Optical illusion คือภาพที่หลอกตาของเราให้มองเห็นและรับรู้ภ...

Trapbag-คือ

Trapbag คือ

       Trapbag คือ ระบบป้องกันน้ำท่วมที่ลักษณะคล้ายกับการวางแนวกระสอบทราย ได้รับความนิยมและใช้กั...

กิโยตีน

กิโยตีน

     กิโยตีน (ฝรั่งเศส: guillotine) เป็...

ทดสอบน้ำผึ้งแท้หรือปลอม

ทดสอบน้ำผึ้งแท้หรือปลอม

ความหวานที่ขึ้นชื่อว่าได้มาจากธรรมชาติและไม่ผ่านกระบวนการทางเคมี ล้วนมีประโยชน์ต่อร่างกายแทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะความหวาน ที่เรียกกันว่า น้ำผึ้ง ซึ่งเป็นที่รู้กันว่ามีประโยชน์มากมาย  ทั้งเป็นยาบ...

ฝาย

ฝาย

          เป็นอาคารที่สร้างขวางทางน้ำเพื่อทำหน้าที่ทดน้ำ และให้น้ำไหลล้นข้ามไปบนสันของอาคารได้  เมื่อเราสร้างฝายที่ลำน้ำซึ่งจะใช้เป็นต้นน้ำของโ...