แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

รูปสี่เหลี่ยม

รูปสี่เหลี่ยม

          รูปหลายเหลี่ยมที่พบกันมากอีกประเภทหนึ่งคือ รูปสี่เหลี่ยมประกอบด้วยสี่ด้านเป็นเส้นตรง  รูปสี่เหลี่ยมอาจจำแนกได้เป็นแบบต่างๆ กันดังนี้&nb ...

ฝาย

ฝาย

          เป็นอาคารที่สร้างขวางทางน้ำเพื่อทำหน้าที่ทดน้ำ และให้น้ำไหลล้นข้ามไปบนสันของอาคารได้  เมื่อเราสร้างฝายที่ลำน้ำซึ่งจะใช้เป็นต้นน้ำของ ...