แสดง 1 - 10 จาก 16 รายการ

การถลุงโลหะ

การถลุงโลหะ

          การถลุงโลหะคือการนำแร่ไปผ่านกรรมวิธีต่างๆ เพื่อให้ได้โลหะที่บริสุทธิ์หรือเกือบบริสุทธิ์ตามต้องการกรรมวิธีถลุงโลหะมีหลายขั้นตอน แต่สามารถแบ่งออกเป...

ธาตุตะกั่ว

ธาตุตะกั่ว

      ตะกั่ว (อังกฤษ: Lead) เป็นธาตุที่มีหมายเลขอะตอม 82 และสัญลักษณ์คือ Pb (ละติน: Plumbum) ตะกั่วเป็นธาตุโลหะ เนื้ออ่อนนุ่มส...

ทองแดง

ทองแดง

          ทองแดงเกิดขึ้นตามธรรมชาติในรูปของทองแดงบริสุทธิ์หรือสินแร่ โดยรวมตัวอยู่กับหิน ทราย ดินหรือดินเหนียว สินแร่ทองแดงแบ่งออกเป็นพวกใหญ่ๆ  ๓ พวกด...

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

          ก่อนอื่นเราควรทราบว่า ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่ ๒ ประเภท ด้วยกัน คือ ทรัพยากรที่ไม่มีการชดใช้แทนที่ (non-renewable resources) เช่น สินแร่บางประเภท น...

อุตสาหกรรมเคมี

อุตสาหกรรมเคมี

          อุตสาหกรรมเคมีของโลกปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับถ่านหินและปิโตรเลียมเป็นสำคัญสารทั้งสองอย่างนี้เป็นของที่มีปริมาณตายตัว เมื่อหมดแล้วก็เป็นอันหมดไปเหมือนก...

ผลิตกรรมาจากโลหะ

ผลิตกรรมาจากโลหะ

โลหะบนผิวโลก         ขณะที่ผิวโลกเริ่มเย็นตัว โลหะต่างๆ ที่อยู่บริเวณผิวโลกหรือในบรรยากาศรอบโลกจะเริ่มเปลี่ยนสภาพเป็นสารประกอบ ซึ่งจะรว...