แสดง 1 - 10 จาก 84 รายการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-ทรงประกอบพิธีเปิด-อนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์ฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธีเปิด อนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์ฯ

     16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 สมเด็จพระนารายณ์ฯ เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อเมืองลพบุรี พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้บูร...

4-ธันวาคม-วันสิ่งแวดล้อมไทย-

4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อ 4 ธันวาคม พ.ศ.2532 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน สรุปใจความว่า ทรงห่วงใยต่อสถานการณปัญหาสิ...

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล--ในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

          ตลอดระยะเวลาที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้ทรงทุ่มเทพระวรกาย  และพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ด้วยการส่งแพทย์และพยาบ...

นิรโทษกรรม

นิรโทษกรรม

นิรโทษกรรม มีความหมายว่า การทำให้ไม่มีโทษ หรือการอันไม่มีโทษ อาจหมายถึง...

ประชาสังคม

ประชาสังคม

          คำว่า "ประชาสังคม" มาจากภาษาอังกฤษว่า Civil Society และมีผู้ใช้คำภาษาไทยเทียบเคียงกันหลายคำ อาทิ "สังคมประชา...