แสดง 1 - 10 จาก 13 รายการ

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  ในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

          ตลอดระยะเวลาที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้ทรงทุ่มเทพระวรกาย  และพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ด้วยการส่งแพทย์และพยาบ ...

ความเปลี่ยนแปลงทางครอบครัวไทยในปัจจุบัน

ความเปลี่ยนแปลงทางครอบครัวไทยในปัจจุบัน

          ปัจจุบันนี้สังคมไทยได้เปลี่ยนไปอย่างมากในทางเศรษฐกิจและสังคม เมื่อประเทศไทยได้เปลี่ยนวิถีการผลิตจากเกษตรกรรมเพื่อยังชีพมาเป็นเกษตรกรรมเพื่อการ ...

พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี

พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี

          เมื่อวันที่ ๖ เมษายน  พุทธศกราช  ๒๓๒๕  บรรดาเสนามาตย์ราษฎรทั้งปวงได้อัญเชิญให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงระงับดับทุกข์เข็ญ ...

พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๓๙

พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๓๙

           ในศุภวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ  ๕๐  ปี  ในวันที่  ๙  มิถุนายน  พุทธศักราช& ...

ศาสนาคริสต์

ศาสนาคริสต์

           ศาสนาคริสต์นับว่าเป็นศาสนาที่สำคัญที่สุดศาสนาหนึ่งของโลก  มีประชาชนนับถือกว่า  ๑,๐๐๐  ล้านคน ผู้ที่ให้กำเนิดศาสนาคริสต์  ...

โครงสร้างสังคม

โครงสร้างสังคม

          สังคมไทยเป็นสังคมที่มีทั้งเหมือนและแตกต่างกันกับสังคมในประเทศอื่นๆ ทั่วโลกที่ว่าเหมือนกันก็คือ เป็นสังคมมนุษย์เหมือนกันแต่ละสังคมต่างก็เกี่ยวข ...

การส่งเสริมภูมิปัญญาไทย

การส่งเสริมภูมิปัญญาไทย

          เนื่องจากภูมิปัญญาไทยมีความสำคัญดังกล่าวแล้วข้างต้น จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้ดำรงอยู่ เพื่อเป็นฐานความรู้ในการผสมผสานกับวิทยาการสากล ดังนี้ ...

การทำแผนที่ตามพระราชดำริ

การทำแผนที่ตามพระราชดำริ

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้กรมแผนที่ทหารจัดทำแผนที่ชนิดต่างๆ เพื่อที่จะได้ทรงนำไปใช้ในการพิจารณาแหล่งน้ำธรรมชาติ  หรือจัดพ ...

พระราชพิธีรัชดาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๑๔

พระราชพิธีรัชดาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๑๔

          เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๔๑๑  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จดำรงสิริราชสมบัติสืบต่อจากพระบาทส ...

พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

          เมื่อพุทธศักราช ๒๔๐๗ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบพระนักษัตร คือ  ๖๐  พรรษา  ...