แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

ทายาทคุณทองแดงมีกี่รุ่นแล้ว-ชื่ออะไรบ้าง

ทายาทคุณทองแดงมีกี่รุ่นแล้ว ชื่ออะไรบ้าง

อยากทราบว่าตอนนี้คุณทองแดง มีลูกหลานเหลนกี่รุ่นแล้ว ขอชื่อทุกตัวด้วยนะคะ ถ้ามีรูปด้วยก็ดีค่ะ(ทำเป็นลำดับสาแหรกน่าจะดี จะได้ดูง่าย ๆ ) ขอบคุณค่ะ...

อัญมณีและแหล่งในประเทศไทย

อัญมณีและแหล่งในประเทศไทย

          ประเทศไทยมีอัญมณีหลายชนิด ที่สำคัญได้แก่ ทับทิม แซปไฟร์ โกเมน เพทาย และ ควอตซ์ทับทิมและแซปไฟร์ (RUBY AND SAPPHIRE)&...

การเกิดดอก

การเกิดดอก

          บริเวณปลายยอดของกิ่งมีกลุ่มเซลล์ที่มีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว  กลุ่มเซลล์เหล่านี้อาจแปรรูปเป็นตาดอกหรือใบก็ได้ ในระยะแรกของการเจริญเติบโตของพื...