แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

          เวลาประมาณ ๖ นาฬิกา พระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีแต่งกายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พระยาแรกนาสวมสนับเพลาปลายขอบปักดิ้นทอง ถุงเท้าขา...

การดูแลและอารักขาพืช

การดูแลและอารักขาพืช

เครื่องมือชลประทาน           ในอดีตการสูบน้ำจะใช้เครื่องสูบน้ำแทนระหัดไม้ ภายหลังจากการประสบความสำเร็จในการประดิษฐ์ท่อสูบน้ำเทพฤทธิ...

วันรัฐธรรมนูญไทย

วันรัฐธรรมนูญไทย

          วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกคล้ายวันที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า...

การแต่งกายของผู้ประจำเรือในริ้วกระบวนพยุหยาตราชลมารค

การแต่งกายของผู้ประจำเรือในริ้วกระบวนพยุหยาตราชลมารค

          จากการเสด็จเลียบพระนครทางชลมารคในสมัยรัชกาลที่ ๔  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทำให้เราได้ทราบการแต่งกายของนายเรือและฝีพายได้อย่างดี...

หนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทาง

          หนังสือเดินทาง (Passport) เป็นเอกสารสำคัญที่จะแสดงรายละเอียดของบุคคล  ที่จะเดินทางไปต่างประเทศโดยจะระบุ ชื่อ...

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

           วันพืชมงคล หมายถึง วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขว...