แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

การถนอมอาหารโดยใช้รังสี

การถนอมอาหารโดยใช้รังสี

           รังสี หมายถึง คลื่นแสงหรือคล้ายกับแสง ซึ่งมีความยาวคลื่นทั้งสั้นและยาว การแผ่รังสีของสารกัมมันตภาพมีลักษณะคล้ายสาย ...

ศิลปะการเห่เรือ

ศิลปะการเห่เรือ

          เห่เรือ   คือ  ทำนองหนึ่งของการร้องหรือ ออกเสียงประกอบการให้จังหวะแก่ฝีพายในการพายเรือ   ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ ...

อาคารประกอบของเขื่อนทดน้ำ

อาคารประกอบของเขื่อนทดน้ำ

          นอกจากฝายหรือเขื่อนระบายน้ำ   ซึ่งสร้างขึ้นสำหรับทดน้ำให้มีระดับสูงตามที่ต้องการแล้ว ที่บริเวณต้นน้ำของโครงการชลประทาน หรือที่บ ...

พาราโบลา (Parabola)

พาราโบลา (Parabola)

          เมื่อเราขว้างวัตถุขึ้นไปในอากาศ จะสังเกตได้ว่าเส้นทางของวัตถุที่เคลื่อนไปนั้นจะเป็นเส้นโค้ง ทั้งนี้เพราะวัตถุนั้นถูกโลกดึงดูดลงมา  ...