แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

กรมรถไฟหลวง-เปลี่ยนฐานะมาเป็นรัฐวิสาหกิจ-ภายใต้ชื่อว่า-การรถไฟแห่งประเทศไทย

กรมรถไฟหลวง เปลี่ยนฐานะมาเป็นรัฐวิสาหกิจ ภายใต้ชื่อว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

     1 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาเห็นสมควรจัดตั้งกิจการรถไฟเป็นเอกเทศ จึงได้เสนอร่าง พ...

การตั้งถิ่นฐานในชนบท

การตั้งถิ่นฐานในชนบท

          สำหรับการตั้งถิ่นฐานในชนบทนี้ การวางแผนจะกระทำได้ยาก เนื่องจากบ้านเรือนตั้งกระจาย  มีเนื้อที่กว้างขวาง  ในประเทศไทย  รัฐจัดรูปแบบข...

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ-และสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

          มนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพราะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็...

สาระสำคัญและผลการดำเนินการของแผนพัฒนาฯ-แต่ละฉบับ

สาระสำคัญและผลการดำเนินการของแผนพัฒนาฯ แต่ละฉบับ

แผนพัฒนเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑(พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๙)          ดังที่กล่าวข้างต้นแล้วว่า ก่อน พ.ศ. ๒๕๐๔  ประเทศไทยประสบปัญหาควา...

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

          พระพรหมังคลาจารย์ หรือที่รู้จักกันดีทั่วไปคือ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ  เจ้าอาวาส ...