แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

นิยามต่าง ๆ

นิยามต่าง ๆ

         ความก้าวหน้าทางวิชาการ โลกทัศน์และกาลสมัยเป็นปัจจัยที่ทำให้ศัพท์เปลี่ยนความ-หมายไปได้คำๆเดียวอาจมีความหมายได้หลายอย่างและบางกรณีอาจขั ...