แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ

ประโยชน์จากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรในสาขาต่างๆ

ประโยชน์จากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรในสาขาต่างๆ

          ข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรได้เอื้ออำนวยประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ในการนำเอาข้อมูลไปศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ&n...

การสร้างระบบเตือนภัยจากคลื่นสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิก

การสร้างระบบเตือนภัยจากคลื่นสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิก

            เนื่องจากพิบัติภัยจากคลื่นสึนามิก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้มากและไม่อาจพยากรณ์ล่วงหน้าได้อย่างชัดเจนและแน่นอนว่าจะเก...

ความเป็นมาของการสำรวจทรัพยากรด้วยดาวเทียม

ความเป็นมาของการสำรวจทรัพยากรด้วยดาวเทียม

          วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างยิ่ง  ปัจจุบันวิทยาการของการสำรวจทรัพยากรจากระยะไกล...

Jacques-Cousteau

Jacques Cousteau

           Jacques-Yves Cousteau เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๑๐ ที่เมืองเล็ก ๆ ทางตอนใต้ของฝรั่ง...

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

          พระยาสุรินทราชา เทศาเมืองภูเก็ต (นามเดิมนกยูง วิเศษกุล) เป็นผู้ค้นพบเกาะและตั้งชื่อ หมู่เกาะสุรินทร์ เมื่อครั้งที่ท่านมาสำรวจ...

ปรากฏการณ์โลกร้อน-(Global-Warming)

ปรากฏการณ์โลกร้อน (Global Warming)

          ภาวะโลกร้อน (Global Warming) ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกได้เพิ่มขึ้นมากถึง 0.6 องศาเซลเซียส นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ...

ภาวะโลกร้อน-(Global-Warming)

ภาวะโลกร้อน (Global Warming)

          ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะ ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบั...