แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ

คาถาชุมนุมเทวดา

คาถาชุมนุมเทวดา

ผะริตะวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตัง ภะณันตุสัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเนทีเปรัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเตภุมมา จายันตุ ...

ศิริวัฒน์-ทิพย์ธราดล

ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล

          นพ. ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล เกิดเดือนตุลาคม พ.ศ.2493 เป็นชาวกรุงเทพมหานคร โดยกำเนิด จบแพทยศาสต...

อัญมณีและแหล่งในประเทศไทย

อัญมณีและแหล่งในประเทศไทย

          ประเทศไทยมีอัญมณีหลายชนิด ที่สำคัญได้แก่ ทับทิม แซปไฟร์ โกเมน เพทาย และ ควอตซ์ทับทิมและแซปไฟร์ (RUBY AND SAPPHIRE)&...

วันมหิดล

วันมหิดล

วันรำลึก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"           วันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ ส...

24-กันยายน-วันมหิดล

24 กันยายน วันมหิดล

วันรำลึก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"           วันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ สม...