แสดง 1 - 10 จาก 367 รายการ

กรมสรรพากรมีนโยบายที่จะเป็นผู้ริเริ่มให้มีการจัดตั้งสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอาก

กรมสรรพากรมีนโยบายที่จะเป็นผู้ริเริ่มให้มีการจัดตั้งสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรในอนาคตหรือไม่

กรมสรรพากรมีนโยบายที่จะเป็นผู้ริเริ่มให้มีการจัดตั้งสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรในอนาคตหรือไม่ ...

สมาคมต่างๆ-เกี่ยวกับการพิมพ์

สมาคมต่างๆ เกี่ยวกับการพิมพ์

          ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการพิมพ์และการพัฒนาด้านการจัดการได้ก้าวหน้าไปรวดเร็ว ความร่วมมือกันของบรรดาผู้มีอาชีพในแขนงต่างๆ ในวงการพิมพ์ เป...

กีฬาโปโล

กีฬาโปโล

ลองติดต่อสอบถามไปที่ สมาคมขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย (ส.ม.ป.) ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย (ส.ม.ป.) ชื่อสมาคม [Eng] Polo Equestrian Association of Thailand (...

กรมน่าจะจัดให้มีการอบรมภาคปฏิบัติให้-TA-เห็นองค์กรอื่น

กรมน่าจะจัดให้มีการอบรมภาคปฏิบัติให้ TA เห็นองค์กรอื่น

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp กรมน่าจะจัดให้มีการอบรมภาคปฏิบัติให้ TA เห็นองค์กรอื่นเช่น สมาคมนักบัญชีฯ มีจัด 3 วัน แต่ต้องจ่ายค่าอบรมหลายพันเนื่องจาก TA บาง คนงานก็ไม่ค่อยมีไม่อยากต้องจ่าย...

วันก่อตั้งสมาคมอาเซียน

วันก่อตั้งสมาคมอาเซียน

     8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 วันก่อตั้ง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ "สมาคมอาเซียน"...