แสดง 1 - 10 จาก 626 รายการ

การตรวจมะเร็งปากมดลูก

การตรวจมะเร็งปากมดลูก

การตรวจมะเร็งปากมดลูกนั้นถ้าไปตรวจโรงพยาบาลจะเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่ะ สถานีอนามัยก็สามารถตรวจได้แต่โดยส่วนใหญ่สถานีอนามัยที่บ้านจะตรวจวันธรรมดาก็ไม่สามารถไปตรวจได้เพราะต้องทำงาน อยากให้สถานีอนามัยจัด...

ทำไมรัฐบาลให้รักษาฟรีแต่ทำไมไม่เปิดบริการตรวจคนไข้โดยแพทย์และทีมสุขภาพของร.

ทำไมรัฐบาลให้รักษาฟรีแต่ทำไมไม่เปิดบริการตรวจคนไข้โดยแพทย์และทีมสุขภาพของร.พ.ประจำพื้นที่มาตรวจให้ที่สถานีอนามัยใกล้บ้านทุกเช้าจะลดความแออัดที่ร.พ.ได้

ตามแนวทาง ขององค์การสหประชาชาติ ที่ต้องการให้ทุกคนในโลกได้มีสุขภาพดีถ้วนหน้าในปี ค ศ 2000 หรือ ตรงกับ พ ศ 2543 ซึ่งผ่านมาตั้ง 8 ปีแล้ว nbsp มีตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัดเพื่อประเมินสุขภาพดีถ้วนหน้า มีตัวชี...

ถุงยางอนามัย

ถุงยางอนามัย

ใครเป็นผู้ประดิษฐ์ถุงยางอนามัย หนุ่มบางนา กรุงเทพฯ ...