แสดง 1 - 10 จาก 3069 รายการ

แนวคิดจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษา

แนวคิดจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษา

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแนวคิดที่จะให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษาเอง ในช่วงระยะเวลาแรก ๆ สถานศึกษามีแนวทางในการจัดทำหลักสูตร ได้อย่างไรบ้าง ...

สถานศึกษาในพัทยา

สถานศึกษาในพัทยา

ต้องการเรียนต่อในระดับมหาลัย แต่ไม่ทราบว่าในพัทยามีสถานที่ศึกษาที่ไหนเปิดรับสมัครบ้าง ...

สาระหลักสูตรของสถานศึกษา

สาระหลักสูตรของสถานศึกษา

เมื่อมีการประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาจะต้องจัดทำ สาระของหลักสูตรของสถานศึกษาเองหรือเปล่าและจัดทำในเรื่องใดบ้าง ...

กรณีที่ทุนกำหนดให้ไปศึกษาระดับปริญญาโท-เอก-แต่สถานศึกษาตอบรับให้ศึกษาระดับป

กรณีที่ทุนกำหนดให้ไปศึกษาระดับปริญญาโท-เอก แต่สถานศึกษาตอบรับให้ศึกษาระดับปริญญาเอก

กรณีที่ทุนกำหนดให้ไปศึกษาระดับปริญญาโท-เอก แต่สถานศึกษาตอบรับให้ศึกษาระดับปริญญาเอก จะสามารถเดินทางไปศึกษาได้ หรือไม่ ...

สถานศึกษาดำเนินการอย่างไรกับกระบวนการประเมินผลรวมด้านคุณลักษณะ

สถานศึกษาดำเนินการอย่างไรกับกระบวนการประเมินผลรวมด้านคุณลักษณะ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อหนึ่งที่กำหนดให้ผู้เรียนต้องผ่าน กระบวนการประเมินผล รวมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์จึงจะผ่านช่วงชั้น นั้น ๆ ได้ สถานศึกษาจะต้องดำเนินการอย่างไร ...

นักเรียนจะต้องทำอย่างไร-กรณีที่สถานศึกษาในประเทศออสเตรเลียตอบรับแล้ว

นักเรียนจะต้องทำอย่างไร กรณีที่สถานศึกษาในประเทศออสเตรเลียตอบรับแล้ว

กรณีที่สถานศึกษาในประเทศออสเตรเลียตอบรับแล้ว และสถานศึกษาแจ้งให้ นักเรียนชำระ deposit ค่าเล่าเรียน และค่าประกันสุขภาพ นักเรียนจะต้องทำอย่างไร ...