แสดง 1 - 10 จาก 24 รายการ

รายการวิทยุประชาสัมพันธ์ระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตยของอเมริกา-เริ่มออกอากาศไปร

รายการวิทยุประชาสัมพันธ์ระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตยของอเมริกา เริ่มออกอากาศไปรัสเซียเป็นวันแรก

     17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490 เสียงจากอเมริกา (Voice of America) รายการวิทยุคลื่นสั้นเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ระบอบเสรีนิยมปร...

ริชาร์ด-นิกสัน-ประธานาธิบดีคนที่-37-ของสหรัฐอเมริกา-ถึงแก่อสัญกรรม

ริชาร์ด นิกสัน ประธานาธิบดีคนที่ 37 ของสหรัฐอเมริกา ถึงแก่อสัญกรรม

     22 เมษายน พ.ศ. 2537 ริชาร์ด นิกสัน(Richard Milhous Nixon) ประธานาธิบดีคนที่ 37 ของสหรัฐอเมริกา ถึงแก่อสัญกรรม นิกสันเกิด...

สงครามเย็น

สงครามเย็น

สงครามเย็น (ค.ศ. 1945- 1991) คือสงครามที่มหาอำนาจ 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายโลกเสรี นำโดย สหรัฐอเมริกา และฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์ นำโดย สหภาพโซเวียต ต่อสู้กันด้วยจิตวิทย...

รัฐบาลคอมมิวนิสต์ของเยอรมนีตะวันออกสร้างกำแพงเบอร์ลิน

รัฐบาลคอมมิวนิสต์ของเยอรมนีตะวันออกสร้างกำแพงเบอร์ลิน

     13 สิงหาคม 2504 รัฐบาลคอมมิวนิสต์ของเยอรมนีตะวันออกสร้างรั้วลวดหนามและกำแพงคอนกรีตขนาดใหญ่ขึ้นในกรุงเบอร์ลิน อดีตเมืองหล...

รัฐบาลคอมมิวนิสต์ของเยอรมนีตะวันออกเริ่มทะลายกำแพงเบอร์ลิน

รัฐบาลคอมมิวนิสต์ของเยอรมนีตะวันออกเริ่มทะลายกำแพงเบอร์ลิน

     รัฐบาลคอมมิวนิสต์ของเยอรมนีตะวันออกเริ่มทะลายกำแพงเบอร์ลิน (Berliner Mauer-Berlin Wall) อนุญาตให้ชาวเยอรมัน ตะวันออกเดิน...